Soňky habarlar

Armrestling boýunça Aşgabat şäheriniň çempionaty geçiriler

Guramaçylyk topary  2019-njy ýylyň 22-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde armrestling (el göreşi) boýunça Aşgabat şäheriniň çempionatyny geçirmegi meýilleşdirýär.

Çempionata gatnaşmak üçin 16 ýaşdan uly erkekler we zenanlar 19-njy dekabra çenli ýüz tutup bilerler.

Erkekleriň arasyndaky ýaryşlar 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 kilograma çenli we 110 kilogramdan ýokary derejede geçiriler.

Zenanlaryň arasynda bolsa 55, 60, 65, 70 kilograma çenli hem-de 80 kilogramdan ýokary derejelerde ýaryşlar guralar.

Surat www.freerangestock.com saýtyndan alyndy.