Soňky habarlar

Döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi

Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkezi we «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň bilelikde geçiren «Türkmenistan – sport ýurdy» atly žurnalistleriň we fotohabarçylaryň döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlenildi. Döredijilik bäsleşiginiň baýrak gowşurylyş dabarasy Ýaş Olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň mejlisler zalynda geçirildi.

Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligine, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkezine we «Türkmenistan Sport» halkara žurnalyna wekilçilik eden emin agzalary fotožurnalistika, publisistika we zarisowka boýunça bäsleşige öz işlerini hödürlän döredijilik işgärleriniň işleri bilen tanşyp, olara baha berdiler. Netijede, her ugur boýunça baş baýragyň, baýrakly orunlaryň we höweslendiriji baýraklaryň eýeleri belli edildi.

Halypa fotožurnalist Hasan Magadow fotožurnalistleriň bäsleşiginde, tejribeli sport žurnalisti Gurbangeldi Mämmetsähedow publisistika žanry boýunça, ýaş žurnalist Şirin Şirliýewa zarosowka žanry boýunça «Türkmenistan – sport ýurdy» atly dörerdijilik bäsleşiginiň baş baýragyna mynasyp boldy.

Ýeňijilere we höweslendiriji baýraklaryň eýelerine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň sowgatlary gowşuryldy.

 www.msy.gov.tm