Soňky habarlar

Türkmen woleýbolçylary halkara ýaryşynyň kümüş medalyny gazandylar

Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy Özbegistanyň paýtagtynda geçirilen halkara ýaryşyna gatnaşyp, kümüş medala mynasyp boldy.

 Daşkendiň Demirýol ulaglarynyň inženerçiligi institutynyň sport toplumynda geçirilen halkara ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndysy ýer eýesi hökmünde çykyş eden Özbegistanyň, Täjigistanyň we Gyrgyzystanyň ýygyndylary güýç synanyşdy.

Özbegistanyň Bedenterbiýe we sport ministrligi tarapyndan geçirilen halkara ýaryşyna Türkmenistanyň çempionatynda çykyş edýän toparlaryň iň ezber türgenleri gatnaşdylar.

Türkmen woleýbolçylary ýaryşyň dowamynda diňe ýer eýeleriniň wekillerinden asgyn gelip, beýleki bäsdeşleriniň hemmesinden üstün çykdylar. Şeýlelikde, Özbegistanyň ýygyndysy altyn medala eýe boldy. Bürünç medaly gyrgyzystanly woleýbolçylar gazandylar.