Soňky habarlar

Futzal boýunça Türkmenistanyň kubogynyň 1/8 final duşuşyklary geçirildi

1/8 finalyň ilkinji dört duşuşygy bilen paýtagtymyzda futzal boýunça Türkmenistanyň kubogyny eýelemek ugrundaky ýaryş başlandy.

Kubok bäsleşigi utulan-çykdy görnüşinde geçirilýär. Birinji oýun gününde «Talyp sport», «Köpetdag», «Daýhanbank» hem-de «Deňizçi» toparlary ýeňiş gazanyp, çärýek finala çykmagy başardylar.

1/8 finalyň galan duşuşyklary 11-nji noýabrda geçirilip, onda «Nesil» – «Milli goşun», «Senagatbank» – «Daşoguz», «Migrasiýa» – «Lebap», «Ahal» - «Oguzhan» toparlary duşuşarlar.

 Welaýatlarymyza hem-de paýtagtymyza wekilçilik edýän toparlaryň 17-siniň gatnaşmagynda geçirilýän kubok ýaryşynyň ýeňijisi 18-nji noýabrda belli ediler.

  «Talyp sport» – TNGIZT – 6:2

«Daýhanbank» – «Tejen» – 9:3

«Köpetdag» – «Gümrükçi» – 3:1

«Deňizçi» – «Serhetçi» –  7:0