Soňky habarlar

XI Uniwersiada: stol tennisiniň ýeňijileri belli edildi

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda guralýan «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Uniwersiadanyň çäklerindäki stol tennis boýunça ýaryşyň ýeňijileri kesgitlenildi.

Tennis boýunça ýaryş (oglanlar we gyzlar) Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutynda geçirildi.  

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy bu bäsleşikleriň guramaçysy bolup çykyş edýär.

Oglanlar

I orun: Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk instituty

II orun: Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

III orun: Türkmenistanyň telekomunikasiýalar we informatika instituty

Gyzlar

I orun: Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk instituty

II orun: Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

III orun: Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

www.msy.gov.tm