Soňky habarlar

XI Spartakiada: küşt, düzzüm we şaşka ýaryşlary tamamlandy

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy tarapyndan geçirilýän «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Spartakiadanyň çäklerindäki ýaryşlar dowam edýär.

Aşgabat şäheriniň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda sportuň küşt, düzzüm we şaşka görnüşleri boýunça guralan ýaryşlar Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde geçirildi.

Küşt (oglanlar)          

I orun: 16-njy orta mekdep

II orun: 36-njy orta mekdep

III orun: 6-njy orta mekdep

Küşt (gyzlar)              

I orun: 16-njy orta mekdep

II orun: 6-njy orta mekdep

III orun: 30-njy orta mekdep

Şaşka (oglanlar)        

I orun: 42-nji orta mekdep

II orun: 72-nji orta mekdep

III orun: 140-njy orta mekdep

Şaşka (gyzlar)            

I orun: 140-njy orta mekdep

II orun: 72-nji orta mekdep

III orun: 27-nji orta mekdep

Düzzüm (oglanlar we gyzlar)   

I orun: 28-nji orta mekdep

II orun: 8-nji orta mekdep

III orun: 5-nji orta mekdep

www.msy.gov.tm