Soňky habarlar

Çeper gimnastika boýunça Aşgabat şäheriniň açyk çempionaty

Golaýda Çeper gimnastika boýunça Aşgabat şäheriniň açyk çempionatynyň ýeňijileri belli boldy. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň habar bermegine 2007-2012-nji ýyllarda doglan gimnastikaçylar özaralarynda bäsleşdiler.

2012-nji ýylda doglan 2-nji derejeli ýetginjekleriň arasynda Fatima Kambarowa, 2011-nji ýylda doglan 1-nji derejeli ýetginjekleriň arasynda Sona Kulberdiýewa bilen Wiktoriýa Halatur, 2010-njy ýylda doglan 2-nji derejeli ýaşlaryň arasynda Weronika Kurdunowa, 2009-njy ýylda doglan 2-nji derejeli ýaşlaryň arasynda Amaliýa Alekperowa, 2008-nji ýylda doglan 2-nji derejeli ýaşlaryň arasynda Mähri Berdiýewa, 2007-nji ýylda doglan 1-nji derejeli ýaşlaryň arasynda Mahym Kerimowa ýeňiji boldy.

Çeper gimnastika boýunça Aşgabat şäheriniň açyk çempionatyna 55 türgen gatnaşdy.  Olaryň arasyndan saýlanyp, baýrakly orunlary eýelemegi başaranlara Hormat hatlar we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

 

www.msy.gov.tm