Soňky habarlar

Aşgabat şäheriniň kubogyny almak ugrundaky bäsleşikler

Zehinli türgenleri ýüze çykarmak, olaryň ukyplaryny ussatlyk derejesine ýetirmek ugrynda uly işler alnyp barylýar. Şeýle çärelere Aşgabat şäher sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi hem uly goşandygyny goşýar. Olaryň yzygiderli guraýan sport ýaryşlary muňa aýdyň subutnamadyr.

19-20-nji oktýabr aralygynda sportuň uşu görnüşi boýunça ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda Aşgabat şäheriniň kubogyny almak ugrunda (“Aşgabat” sport toplumynda) ýaryş geçiriler. Ýaryşda 2002-2003-nji ýyllarda doglan türgenler 9 agram derejesinde, 2004-2005-nji ýyllarda doglan türgenler bolsa 10 agram derejesinde bäsleşerler.

Oglan-gyzlaryň arasynda ýeňil atletika boýunça Aşgabat şäheriniň kubogyny almak ugrundaky ýaryş “Aşgabat” köpugurly sport toplumynyň ylgaw ýodalarynda geçirler. 17-18-nji oktýabr aralygynda geçirilmegine garaşylýan bu ýaryşda türgenlerimiz ýeňil atletikanyň dürli görnüşleri boýunça bäsleşerler.

 www.msy.gov.tm