Soňky habarlar

Türkmen milli oýunlary boýunça özara bäsleşikler

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Sport-sagaldyş lageriniň, «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe sport guramasynyň Aşgabat şäher bölüminiň we Aşgabat şäheriniň Baş bilim müdirliginiň guramagynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň tomusky dynç alyş möwsüminde «Biz Oguzhan nesli» diýen at bilen türkmen milli oýunlary boýunça merkezara ýaryş geçirildi. 

Ýaryş Gökderede ýerleşýän «Çynar» çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde geçirilip, çagalar türkmen milli oýunlary boýunça özara bäsleşdiler. 

2005-2007-nji ýyllarda doglan çagalaryň arasynda geçirilen bu ýaryşda 1-nji orna «Altyn Ýyldyz» çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezi, 2-nji orna «Çynar» çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezi, 3-nji orna «Demirýolçy» çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezi mynasyp boldy. 

Ýaryşyň geçirilmeginiň esasy maksady dynç alýan çagalaryň arasynda bedenterbiýe we sporty wagyz etmekden we milli mirasymyza buýsanç döretmekden ybaratdyr.

www.msy.gov.tm