Soňky habarlar

Katarda dünýä futbol baýramyna badalga berildi

El Haur şäherinde 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň dabaraly açylyşy geçirildi. Dabara Katar bilen Ekwadoryň arasyndaky açylyş oýnunyň geçirilen ýeri bolan «Al-Baýt» stadionynda guraldy.

Ekwadoryň milli ýygyndysy 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň açylyş oýnunda Kataryň ýygyndysyndan üstün çykdy. Ekwadorlylar 2: 0 hasabynda ýeňiş gazandylar.

Ekwadoryň hüjümçisi Enner Walensiýa 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatynda ilkinji pökgini derwezä girizdi. Taryhda ilkinji gezek dünýä çempionatynda ilkinji pökgi jerime urgusyndan tora salyndy. E.Walensiýa dünýä çempionatynda dört oýunda bäş pökgi geçirip, ekwadorly futbolçylaryň arasynda rekord netijä eýelik edýär.

Dünýä çempionatynyň guramaçysy bolup çykyş edýän döwletiň ýygyndysy açylyş oýnunda ilkinji gezek ýeňlişe sezewar boldy.

www.msy.gov.tm