Soňky habarlar

2024-nji ýyldaky Olimpiadanyň guramaçylyk komiteti oýunlaryň resmi şekilini saýlady

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň Guramaçylyk komiteti ýaryşyň resmi şekilini hödürledi.

Şekiller frigileriň başgabyndan ybarat. Olaryň ikisi hem zenan hökmünde şekillendirilipdir.

Olimpiýa şekili krossowka geýipdir, Paralimpiýa oýunlarynyň şekiliniň   bir aýagynyň ýerine protez bar.

Pariž 2017-nji ýylda Perunyň Lima şäherinde geçirilen Halkara Olimpiýa komitetiniň 131-nji mejlisinde ses bermek arkaly indiki Olimpiýa oýunlaryny kabul etjek şäher hökmünde saýlandy. Şonda Parižiň «garşydaşlary» Rim (Italiýa), Los-Anjeles(ABŞ), Gamburg (Germaniýa) we Budapeşt (Wengriýa) bolupdy.

Dünýä derejesindäki bu sport çäresi 2024-nji ýylyň 26-njy iýulyndan 11-nji awgustyna çenli dowam eder.

Internet neşirleriniň maglumatlary esasynda taýýarlanyldy.