Soňky habarlar

Türkmen samboçylary Bişkekde guralan dünýä çempionatynda üstünlikli çykyş etdiler

Türkmenistanyň sambo ýygyndysy 47-nji dünýä çempionatynda dürli görnüşli medallaryň 6-syna mynasyp boldular. Türkmen samboçylary 1 altyn, 1 kümüş, 4 bürünç medal gazandylar.

Bişkek şäherinde (Gyrgyzystan) geçirilen dünýä çempionatynyň soňky, ýagny 3-nji gününde türkmen samboçylary kümüş we iki bürünç medallary gazandylar.

Ýaryşyň soňky gününde Türkmenistanyň toparyndan Begenç Baltaýew kümüş medal gazandy. Lebap welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 2-nji sport mekdebiniň tälimçisi Begenç Baltaýew, sport sambosy boýunça 79 kilograma çenli agram derejesinde bu üstünlige ýetdi.

Bürünç medallary sport sambosy boýunça (98 kg çenli) Guwanç Begaliýew we söweş sambosy boýunça (98 kilogramdan ýokary) Babajan Iwadullaýew gazandy.

Bäsleşigiň ilkinji gününde Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölümiň işgäri Muhammet Kossekowyň Türkmenistanyň ýygyndysyna altyn medal getirendigini ýatladýarys.

Dünýä çempionatynyň ikinji gününde Türkmenistanyň Milli söweş sungaty federasiýasynyň wekili Kakageldi Ýegenbaýew (71 kilograma çenli) we Türkmenistanyň bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň sport mekdebiniň tälimçisi Batyr Hojamuhamedow (98 kilogramdan ýokary) öz agram derejelerinde bürünç medallara eýe boldular.

Russiýanyň ýygyndysy dünýä çempionatynyň umumytoparlaýyn bäsleşiginde birinji orny eýeledi. Russiýaly türgenler jemi 19 medala (13-2-4) eýelik etdiler. Ikinji orny Gyrgyzystanyň (2-1-3), üçünji orny Belarusyň (1-3-4) ýygyndysy eýeledi.

Sambo boýunça dünýä çempionaty 11-nji noýabrdan 13-nji noýabr aralygynda Bişkekde geçirildi. Bäsleşige 52 ýurduň wekilleri gatnaşyp, olaryň 21-siniň (şol sanda bosgunlaryň ýygyndysy) türgenleri Bişkekde medal gazandylar.

www.msy.gov.tm