Soňky habarlar

«Ýylyň türkmen edermen alabaýy» atly halkara bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen her ýylyň oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilmegi ýola goýlan Türkmen alabaýynyň baýramy şu ýyl ilkinji gezek 30-njy oktýabrda bellenip geçiler. Şu mynasybetli 26-30-njy oktýabr aralygynda baýramçylyk mynasybetli dürli çäreleriň guralmagy hem meýilleşdirildi. Şol çäreleriň hatarynda şu gün «Ýylyň türkmen edermen alabaýy» atly halkara bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi.

Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Türkmen alabaý itleri» hojalyk jemgyýetinde guralan «Ýylyň türkmen edermen alabaýy» atly halkara bäsleşiginiň häzirki 2-nji tapgyryna birinji tapgyrda ýeňiji diýlip saýlanan türkmen alabaýlary gatnaşdyryldy.

«Ýylyň türkmen edermen alabaýy» atly halkara bäsleşiginiň ikinji tapgyryna gatnaşdyrylan türkmen alabaý itleriniň 20-sinden eminler toparynyň agzalarynyň iň ýokary bahasyna mynasyp bolan 10-sy bäsleşigiň jemleýji tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandy.

www.turkmenistan.gov.tm