Soňky habarlar

Fudokan karate boýunça Ýewropanyň açyk birinjiliginde türkmen türgenleri 14 medal gazandylar

Türkmenistanly türgenler Italiýanyň Rim şäherinde geçirilen fudokan karate boýunça Ýewropanyň açyk çempionatynda jemi 14 – 2 altyn, 5 kümüş we 7 bürünç medal eýelediler. Ýaryşa dünýäniň 30 ýurdundan 1000-e golaý türgen gatnaşdy. Türkmen topary 10 türgenden we 2 tälimçiden ybarat boldy.

Yhlas Annagurbanow 11-13 ýaşlylar toparynda özbaşdak katada altyn we 45 kg agramda sparringde (kumite) – kümüş medala mynasyp boldy. Nurgeldi Annagurbanow özbaşdak katada 16-17 ýaşly türgenleriň arasynda ikinji orny eýeledi.

Türkmenistanyň adaty karate Milli federasiýasyndan ýaş türgen Ýagmyrmyrat Sähetmyradow 16-17 ýaşly türgenleriň arasynda 65 kg çenli agramda şahsy kumitede 3-nji orny eýeledi. Durdymyrat Meredow 18-20 ýaş toparda 65 kg çenli agramda kumitede we ähli ýaşly karateçileriň arasynda bürünç medalyň ikisine mynasyp boldy.

18-20 ýaşly türgenleriň arasynda Arslan Ataýew 65 kg çenli agramda sparringde 2-nji orny eýeledi. Selim Myratdurdyýew hem şol ugurdan 70 kg çenli agramda 21 ýaşly türgenleriň arasynda 2-nji orny eýeledi.

Kemal Ataýew 21-35 ýaşly türgenleriň arasynda kümitede bürünç medala mynasyp boldy, onyň familiýadaşy Ataýew 18-20 ýaşly karateçileriň arasynda 80 kilogramdan agyr agramda 3-nji orna düşdi.

Durdymyrat Meredow 18-20 ýaşlylaryň arasynda şahsy kumitede hormat münberiniň üçünji gatyna çykdy, Röwşen Hudaýberenow 21-35 ýaşlylaryň arasynda bürünç baýrak gazandy.

Toparlaýyn kumitede Arslan Ataýew, Selim Myratdurdyýew, Durdymyrat Meredow we Röwşen Hudaýberenow 19-21 ýaşly türgenleriň arasynda altyn, Kemal Ataýew, Arslan Ataýew, Eýmur Mädeminow we Röwşen Hudaýberenow 21-35 ýaş toparynda kümüş medal eýelediler.

www.turkmenistan.gov.tm