Soňky habarlar

Futbol boýunça Türkmenistan kubogynyň ilkinji ýarym final oýunlary

Futbol boýunça Türkmenistanyň kubogynyň ýarym finalynyň ilkinji oýunlary 2022-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda Aşgabatda we Türkmenbaşy şäherinde geçiriler. Şol gün «Şagadam» bilen «Aşgabat», «Altyn asyr» bilen «Ahal» duşuşar. Duşuşyklar 16:00-da başlanar.

Ýaryşyň çärýek finalynda we ýarym finalynda ýeňiji iki oýnuň jemi boýunça (öz meýdançasynda we myhmançylykda) kesgitlenilýär. Jogap oýunlary 2022-nji ýylyň 22-nji noýabryna meýilleşdirilýär.

Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadam» topary Türkmenistanyň kubogynyň häzirki eýesidir.

www.msy.gov.tm