Soňky habarlar

Türkiýede Çarwadarlaryň IV bütindünýä oýunlaryna badalga berildi

2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkiýede Çarwadarlaryň IV bütindünýä oýunlaryna badalga berildi.

Bäsleşik 29-njy sentýabrdan 2-nji oktýabr aralygynda ýurduň demirgazyk-günbatarynda ýerleşýän Iznik sebitinde geçiriler.

Çarwadarlaryň oýunlary mundan ozal üç gezek (2014, 2016 we 2018-nji ýyllarda) Gyrgyzystanyň Issyk-Köl kölüniň kenarynda geçirilipdi.

Bütindünýä etnosport konfederasiýasy bäsleşigiň guramaçysy bolup çykyş edýär.

Oýunlara dünýäniň 102 ýurdundan 3000-den gowrak türgen gatnaşýar. Bäsleşikler sportuň 13 görnüşi boýunça geçirilýär.

Isleg bildirýänleriň her biri türk aşhanasynyň tagamlaryny dadyp biler.

 

www.aa.com.tr