Soňky habarlar

Elektron hepdelik Türkmenistanyň Garaşsyzlygy mynasybetli geçirilýän dabaralary şöhlelendirýär

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» hepdelik elektron goşundysy her duşenbede okyjylara ýetirilýär.

Žurnalyň nobatdaky sanynda okyjylar  ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi bilen tanyşdyrylýar. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň diwarlygynda türkmen türgenleriniň halkara üstünlikleri öz beýanyny tapdy.

Türkiýäniň Samsun şäherinde talyplaryň arasynda geçirilýän söweş sungaty boýunça dünýä çempionatynda türkmen türgenleriniň ilkinji medallary barada habar berilýär.

Elektron žurnalyň sahypalarynda okyjylar milli futbol çempionatymyz, şeýle-de, Türkmenistanyň futbol kubogynyň ýarym finalçylary baradaky maglumatlar bilen tanşyp bilerler. Türkmenistanly  futzal ussatlarynyň ýetip gelýän Aziýa kubogyna taýýarlyklary barada hem habar ýerleşdirilipdir.

 Küşt oýnunyň muşdaklary görüşi pes bolan türgenleriň arasynda geçirilen Türkmenistanyň çempionaty baradaky habary okap bilerler.

Ginnesiň rekordlar kitabyna giren dünýäniň iň ýaş ýoga mugallymy hakyndaky habar hem ýaşlaryň ünsüni özüne çekse gerek.

Elektron sport neşiriniň her bir sany bilen Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň resmi saýtynyň «Gazetler» bölümi arkaly tanşyp bolýandygyny ýatladýarys! 

www.msy.gov.tm