Soňky habarlar

Türkmenistanyň kubogyna badalga berildi 

 Futbol boýunça Türkmenistan kubogynyň çärýek final tapgyrynyň ilkinji oýunlary geçirildi.

Türkmenistanyň  kubogy paýtagtymyzyň «Nusaý» stadionynda guralan çärýek final oýny bilen başlandy. Şol ýerde «Ahal» topary «Merwden» 2:1 hasabynda üstün çykdy.  

Öz meýdançasynda «Energetik» (Mary welaýaty) geçen ýylda Türkmenistanyň kubogyny eýelän «Şagadamdan» 3:1 hasabynda utuldy.

Paýtagtymyzyň derbisinde «Köpetdag» ilki öz derwezesine pökgi geçirtse-de, soňlugy bilen «Aşgabat» toparyny ýeňmegi başardy. «Köpetdag» stadionynda geçirilen oýun 3: 2 hasabynda tamamlandy.

«Altyn asyr» Balkanabadyň «Nebitçisini» uly hasap bilen ýeňmegi başardy-4:0.

www.tff.com.tm