Soňky habarlar

Agyr atletikaçylar Türkmenistanyň sport abraýyny mynasyp goraýarlar

Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde dowam edýän V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda agyr atletikaçylarymyz Türkmenistanyň sport abraýyny mynasyp goraýarlar.

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň türgeni Hojamuhammet Toýçyýew (+109 kg) silterläp götermekde 184 kilogram netije bilen kümüş medala, itekläp götermekde 225 kilogramy göterip, bürünç medala mynasyp boldy.

Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Mary şäheriniň 7-nji sport mekdebiniň tälimçisi Hojamuhammet Toýçyýew umumylykda 409 kilogram netije görkezip, ýaryşy bürünç medal bilen tamamlady.

+109 kilograma çenli agram derejede Türkmenistandan, Saud Arabystanyndan, Özbegistandan, Pakistandan, Eýran Yslam Respublikasyndan türgenler çykyş etdiler.

 

www.msy.gov.tm