Soňky habarlar

Türkmenistanly agyr atletikaçy gyz V Yslam raýdaşlygy oýunlarynyň çempiony boldy

Türkmenistanly agyr atletikaçy gyz Gülnabat Kadyrowa (71kg) V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda altyn medal gazandy. Ol Eýran Yslam Respublikasynyň, Birleşen Arap Emirliginiň, Azerbaýjanyň, Türkiýäniň, Indoneziýanyň türgenleri bilen bäsleşip, silterläp götermekde altyn medala (107 kg), itekläp götermekde bürünç medala (118 kg), umumylykda hem altyn medala (225 kg) mynasyp boldy.

Gülnabat Kadyrowanyň silterläp götermekde we umumylykda görkezen netijesi Yslam raýdaşlygy oýunlarynyň rekordy hökmünde hasaba alyndy.

Türkmenistanyň Agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň türgeni Gülnabat Kadyrowa Daşoguz welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň agyr atletika mekdebiniň tälimçisi bolup işleýär.

 Konýa şäherinde geçirilýän V Yslam raýdaşlygy oýunlaryna 56 döwletden 4000-den gowrak türgen gatnaşyp, bu bäsleşikler 18-nji awgusta çenli dowam eder.

 

www.msy.gov.tm