Soňky habarlar

Sport tanslary boýunça Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi

Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 13-nji sport mekdebinde sport tanslary boýunça Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi.

Sport tanslary boýunça Türkmenistanyň birinjiligi iň ezberleri saýlap almaga mümkinçilik berdi. Iň ökde tansçylara abraýly halkara ýaryşlarynda ýurdumyzyň sport abraýyny goramak ynanylar.

Ýaryşlar tomaşaçylaryň we tans sportunyň muşdaklarynyň uly toparynyň gatnaşmagynda geçirildi. Tansçylaryň çykyşlary janköýerlerde uly gyzyklanma döretdi.

Tans sporty boýunça birinjiligiň ýeňijileri we baýrakly orunlaryň eýeleri guramaçylar tarapyndan sylaglanyldy.

Breýk-tansy ýa-da breýking ilkinji gezek 2018-nji ýylda Buenos-Aýres şäherinde geçirilen ýaşlar Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizildi. 2019-njy ýylyň 24-nji iýunynda Halkara Olimpiýa komitetiniň 134-nji mejlisinde 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizilmek barada karar kabul edildi.

 

 www.msy.gov.tm