Soňky habarlar

 Türkmenistanyň futbol çempionaty: 3-nji tapgyryň netijeleri

 2022-nji ýylyň futbol möwsüminiň jemi boýunça Türkmenistanyň futbol çempionatynyň ýaryş tablisasynda ýeke-täk öňdebaryjy topar peýda boldy.

Paýtagtymyzyň «Aşgabadyny» 2:1 hasabynda ýeňlişe sezewar eden «Merw» 9 utuk toplap, ýaryş tablisasynda 1-nji orna geçdi. 

«Ahal» bilen «Şagadam» toparlarynyň hersiniň 7 utugy bar. Ýöne goşmaça görkezijileri boýunça «Ahal» öňde barýar.

 «Köpetdag» 6 utuk gazanyp, 3-nji orny eýeleýän topardan 1 utuk yzda barýar.

 «Türkmenistanyň çempiony» diýen ady göterýän «Altyn asyryň» 5 utugy bar.

www.tff.com.tm