Soňky habarlar

  V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda türkmen pälwany grek-rim göreşinde bürünç medal gazandy

Türkmenistanly pälwan Azatjan Açilow Türkiýede geçirilýän V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda bürünç medal gazandy. Ol grek-rim göreşi boýunça guralan ýaryşda  63 kilograma çenli agram derejesinde çykyş etdi.

Türkmen pälwany bürünç medal ugrundaky göreşde alžirli Jebbari Abdeljebary ýeňdi.

 Eýranly pälwan Şirzad Beheştital ýeňiji boldy. Kümüş medala gyrgyzystanly Tynar Şarşenbekow eýe boldy. Ýene bir bürünç medaly täjigistanly Firuz Mirzorajabow gazandy.

V Yslam raýdaşlygy oýunlary 18-nji awgusta çenli dowam eder.  

 

 www.msy.gov.tm