Soňky habarlar

Bije bäsdeşleri belli etdi

2022-nji ýylyň 24-nji maýynda onlaýn görnüşinde Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde ýetginjekleriň arasyndaky (U17) Aziýa kubogynyň (2023) bijesi çekildi.

Bijä laýyklykda, türkmen futbolçylary «A» toparçada Ýaponiýanyň, Iordaniýanyň, Siriýanyň hem-de Filippinleriň ýygyndylary bilen bäsleşer. Saýlama tapgyrynyň duşuşyklary şu ýylyň dowamynda geçiriler. Merkezleşdirilen görnüşde geçiriljek saýlama tapgyryň oýunlaryny Iordaniýa kabul eder.

Aziýanyň kubogynyň final tapgyry 2023-nji ýylda Bahreýnde geçiriler.

www.tff.com.tm