Soňky habarlar

Türkmen türgenleri Aziýa çempionatynda 15 medal gazandylar

Türkmenistanly türgenler Gyrgyzystanyň Oş şäherinde tamamlanan Alyş göreşi boýunça Aziýa çempionatynda maksatnamanyň iki görnüşiniň netijeleri boýunça 15 medal gazandylar.

Milli gyrgyz göreşiniň nusgawy we erkin usullary boýunça ýaryşda 24 toplum baýrak ugrunda sekiz ýurtdan: Eýrandan, Hindistandan, Ýaponiýadan, Mongoliýadan, Türkmenistandan, Özbegistandan, Gazagystandan we Gyrgyzystandan 270 türgenler bäsleşdiler.

Alyşyň nusgawy usulynda guşak göreşiniň ildeşlerimiz 8 medal gazandylar. Maksatnamanyň jemleýji tapgyrynda bolsa erkin usuldaky Alyş göreşinde türkmen türgenleri dört altyn, bir kümüş, iki bürünç almak bilen, ýedi medal gazandylar.

Ýokary derejeli dört baýrak erkekler arasyndaky ýaryşda gazanylypdy. Bu toparlaýyn ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndysy birinji ýeri eýeledi. Bu ýeňşi biziň toparymyzda harby gullukçylar Rozymyrat Medow (80 kg agrama çenli) we Arslan Hojamberdiýew (90 kg çenli) şeýle hem Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplary Daýanç Guwanjow (70 kg çenli), Nurmuhammet Baýdogdyýew (100 kg ýokary) gazandylar. Soňky üç türgenler şu ýaryşda gazanan ikinji medalydyr. Şonuň bir gün öň nusgawy usulda Alyş göreşi boýunça ýaryşda Nurmuhammet Baýdogdyýewem altyn medal gazandy, Arslan Hojamberdiýew we Daýanç Guwanjow bolsa degişlilikde kümüş we bürünç medallara mynasyp bolupdylar.

Erkin usulda zenanlaryň arasyndaky bäsleşikde kümüş medaly Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Jemal Öwlüýägulyýewa (70 kg çenli), bürünç medallary bolsa Türkmenistanyň Guşak göreşi federasiýasynyň türgeni Maral Gajykowa (60 kg çenli) we sport okuw jaýynyň talyby Nazilýa Joraýewa (75 kg çenli) gazandy. Bir gün öň nusgawy usuldaky Alyş göreşinde D. Öwlüýägulyýewa altyn, N. Joraýewa bolsa bürünç medal alypdy.

www.turkmenistan.gov.tm