Soňky habarlar

«Şagadam» — futbol boýunça Balkan welaýatynyň kubogynyň ýeňijisi 

Futbol boýunça Balkan welaýatynyň kubogy ugrundaky ýaryşyň jemi boýunça Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadamy» baş baýraga mynasyp boldy.

Soňky tapgyryň duşuşygynda «Şagadam» esasy bäsdeşi «Nebitçiden» üstün çykdy. Şeýlelikde, 12 utuk toplan «Şagadam» ýeňiji boldy. 9 hem-de 6 utuk toplan Balkanabat şäheriniň «Nebitçi» hem-de «Nebitçi II» toparlary degişlilikde 2-nji we 3-nji orunlary eýelediler.

«Iň ökde derwezeçiniň» baýragyna Perhat Hajytaganow («Nebitçi»), «Iň ökde oýunçynyň» baýragyna Yhlas Magtymow («Şagadam») mynasyp boldy.

 Kubok bäsleşiginiň ýeňijileri bir aýlawda geçirilen bäsleşikde belli edildi.

www.tff.com.tm