Soňky habarlar

Türkmen milli göreşi boýunça Lebap welaýatynyň açyk çempionaty

Türkmen milli göreşi boýunça geçirilen Lebap welaýatynyň açyk çempionaty üstünlikli tamamlandy. Bu barada Lebap welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi habar berýär.

Sportuň milli göreş görnüşi boýunça guralan Lebap welaýatynyň açyk çempionatynyň tutluşyklary Türkmenabat şäheriniň köpugurly sport toplumynda geçirildi. 

Ýaryşyň jemi boýunça Guwanç Hemraýew (48 kg çenli), Roşan Döwletgeldiýew (52 kg çenli), Merdan Halmyradow (57 kg çenli), Akmuhammet Atajanow (68 kg çenli), Ýusup Karaýew (74 kg çenli), Hangeldi Allakow (82 kg çenli), Alym Gurbanow (90 kg çenli), Atajan Rozymuradow (100 kg çenli) hem-de Wepa Orazmyradow (+100 kg) öz agramlarynda ýeňiji boldular.

Bu ýaryşa welaýatyň etraplaryna we şäherlerine wekilçilik edýän türgenleriň 84-si gatnaşdy. Olar 9 agram derejede özara güýç synanyşdylar.