Soňky habarlar

TÜRKMENISTANYŇ SPORT WE ÝAŞLAR SYÝASATY MINISTRLIGINIŇ «TÜRKMENISTAN SPORT» HALKARA ŽURNALYNYŇ HEPDELIK ELEKTRON GOŞUNDYSY («7/24.TM»). № 51 (82), 20.12.2021.

Şu ýerden doly görnüşini göçürip alyp bilersiňiz