Soňky habarlar

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy («7/24.tm»). № 50 (81), 13.12.2021.

Şu ýerden doly görnüşini göçürip alyp bilersiňiz