Soňky habarlar

Aziýa çempionaty — 2020-niň saýlama oýunlary boýunça türkmen futzalçylarynyň bäsdeşleri kesgitlenildi

Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Malaýziýanyň paýtagtyndaky edara binasynda futzal boýunça Aziýanyň çempionatynyň saýlama oýunlarynyň bije atyşlygynyň jemleri boýunça Eýranyň we Gyrgyzystanyň ýygyndy toparlary Türkmenistanyň toparynyň bäsdeşleri boldy.

Saýlama oýunlarynda çäk taýdan ýerleşişi boýunça 31 topar 4 zolaga bölündi.

Türkmenistan öz toparyndaky bäsdeşleri bilen Merkez we Günorta zolagynda «B» toparçany düzdi. «A» toparçada Özbegistanyň, Täjigistanyň, Owganystanyň hem-de Nepalyň ýygyndy toparlary çykyş eder. Merkezi we Günorta zolakda duşuşyklar, takmynan, 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda Eýranda geçiriler.

Türkmen türgenleri ilkinji oýny Aziýanyň 12 gezek çempiony Eýranyň topary bilen, ikinji duşuşygyny bolsa Gyrgyzystanyň topary bilen geçirerler.

 www.tdh.gov.tm