Soňky habarlar

Türkmen samboçylary dünýä çempionatynyň baýrakly orunlarynyň eýeleri

Türkmenistanyň sambo boýunça dünýä çempionatyndaky ilkinji medalyny Nedir Allaberdiýew gazandy. 28 ýaşly samboçy 79 kilogram agramda bürünç medala eýe boldy.

Söweşjeň sambonyň wekilleri Türkmenistanyň ýygyndysynyň gazanan medalynyň sanyny artdyrdylar. 71 kilogram agramda Abdylla Babaýew, 79 kilogram agramda Rüstem Penjiýew dünýä çempionatynyň bürünç medalyny gazandy.

Halkara sambo federasiýasynyň (FIAS) maglumatyna görä, Daşkentdäki dünýä çempionatyna 50 döwletden wekil gatnaşdy.

Sambo boýunça dünýä çempionatynyň baýrak gaznasy ABŞ-nyň 231 müň dollaryna deňdir. Dünýä çempionyna 4 müň, kümüş medalyň eýesine 3 müň, bürünç medalyň eýesine hem 2 müň dollar gowşuryldy.

www.msy.gov.tm