Soňky habarlar

Welosipedçileriň halkara birleşiginiň sport departamentiniň direktory Frederik Magne Aşgabatda boldy

Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçylarynyň Welosipedçileriň halkara birleşiginiň (UCI) sport departamentiniň direktory Frederik Magne bilen duşuşygy geçirildi.

Saparyň esasy maksady Welosipedçileriň halkara birleşigi bilen Türkmenistanyň welosport federasiýasynyň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmek boýunça pikir alyşmakdan ybarat boldy.

2021-nji ýylda Aşgabatda ilkinji gezek welosiped sportunyň trek görnüşi boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljekdigini ýatladýarys. Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar dünýä çempionatynyň guramaçylygy bilen bagly alnyp barylýan taýýarlyk işleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň welotrek desgasynda Türkmenistanyň ýygyndysynyň welosipedçilerine daşary ýurtly hünärmen ussatlyk sapaklaryny geçirdi.