Soňky habarlar

Awaza – dostlaryň duşuşýan ýeri

MERKEZI AZIÝANYŇ DÖWLET BAŞTUTANLARYNYŇ KONSULTATIW DUŞUŞYGY

06.08.2021. Hazaryň kenarynda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygy boldy. Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gatnaşmagyndaky ýokary derejedäki forum «Awaza» Kongresler merkezinde geçirildi.

www.turkmenistan.gov.tm

 

 MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ YKDYSADY FORUMY

06.08.2021. «Awaza» Kongresler merkezinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysady forumy geçirildi. Forumyň plenar mejlisiniň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedow gutlag sözi bilen çykyş etdi.

www.mfa.gov.tm/ru  

 

 MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ ZENANLARYNYŇ DIALOGY

06.08.2021. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça guralan iri halkara çäreleriň çäklerinde Merkezi Aziýanyň zenanlarynyň dialogy geçirildi. Oňa sebitiň ýurtlarynyň 5-siniň wekilleri, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň hem-de BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Ýewropa we GDA döwletleri boýunça sebitleýin edarasynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

www.turkmenistan.gov.tm

 

 YKDYSADY WE MEDENI UGURLAR BOÝUNÇA SERGILER

06.08.2021. «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň iki günlük halkara sergisi geçirildi. Türkmenistanyň ylym-bilim, saglygy goraýyş we sport toplumynyň diwarlygynda bu ulgamda gazanylan üstünlikler bilen tanyşdyryldy. Serginiň açylyş dabarasynyň dowamynda sebitiň ýurtlarynyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan wideofilm görkezildi. Gözden geçirilişe gatnaşyjylyara, şol sanda ýurdumyzyň, şeýle-de Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň önüm öndürijilerinden ybarat bolan 90 töweregi kompaniýanyň wekillerine halkara derejeli diplomlar gowşuryldy.

www.mfa.gov.tm

 

 

 

 

AWAZADA MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ MILLI TAGAMLARY

06.08.2021. Hazar deňziniň kenarynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli tagamlarynyň sergisi açyldy. Türkmenistanyň milli syýahatçylyk zolagyna gelen aşpezler we senetkärler öz ussatlygyny görkezýärler we doganlyk halklaryň däpleri bilen tanyşdylar.

www.turkmenistan.gov.tm

 

 SEBITIŇ ÝURTLARYNYŇ HALKLARYNYŇ DOSTLUGYNYŇ HATYRASYNA GEÇIRILEN GALA-KONSERT

06.08.2021. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň gala-konserti boldy. adymy Hazaryň kenarynda geçirilen bu döredijilik baýramy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen türkmen deňiz ýakasynda uly üstünlik bilen geçirilen ýokary derejedäki çäreleriň jemini jemledi. Gala-konsertiň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň hemmesiniň ýerine ýetirmeginde halklaryň mizemez dostlugyna sena hökmünde «Agzybirlik senasy» aýdymy ýaňlandy.

www.turkmenistan.gov.tm