Soňky habarlar

BILDIRIŞ

“Olimp” orta sport mekdebine 2021-2022-nji okuw ýylynda 
okuwa girmäge isleg bildirýän 2008-nji ýylda doglan 7-nji synpy tamamlaýan okuwçylaryň dykgatyna

“Olimp” orta sport mekdebine sportuň basketbol, futbol, grek-rim göreşi, erkin göreş, dzýudo göreşi, agyr atletika, boks, karate-do we ýeňil atletika görnüşleri boýunça ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden okuwçylar kabul edilýär. 
Okuwa girmäge isleg bildiren okuwçylaryň resminamalary 2021-nji ýylyň 05-31-nji iýuly aralygynda ýokarda görkezilen sport görnüşleri boýunça Aşgabat şäherinde “Olimp” orta sport mekdebinde kabul edilýär. Okuwçylaryň medisina barlagy, synag esasynda saýlap almak bäsleşigi 2021-nji ýylyň 02-20-nji awgusty aralygynda geçirilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Sokolowskiý köçesi jaý 78.
Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 34-66-36, 34-66-15.

Giňişleýin maglumaty https://metbugat.gov.tm/ saýtyndan, Türkmensporty gazetiniň 03.07.2021ý sanyndan girip alyp bilersiňiz