Soňky habarlar

Türkmen futbolçylary dünýä çempionaty-2022-niň saýlama ýaryşynda Liwandan üstün çykdy

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy dünýä çempionaty-2022-niň saýlama ýaryşynda («H» toparça) Liwany 3:2 hasabynda ýeňmegi başardy. Bu duşuşyk koreýa Respublikasynyň Koýan şäherinde guralan merkezleşdirilen ýaryşyň çäginde geçirildi.  
Ýeňijileriň düzüminden Zafar Babajanow (60-njy minut), Güýçmyrat Annagulyýew (86-njy minut) we Altymyrat Annadurdyýew (90+2) tapawutlandy. Liwanyň düzüminden Rabi Ataýa (74-nji minut) bilen Suni Saad (76-njy minut) gol saldy.
Häzirki wagtda çenli Liwanly futbolçylar türkmen futbolçylary üçin oňaýsyz bäsdeş bolup gelýärdi. Liwan bilen Türkmenistan resmi ýaryşlarda 3 gezek duşuşyp, olaryň hemmesinde bäsdeşlerimiz ýeňiş gazanypdy. 
1996-njy ýyldaky Aziýanyň kubogynyň saýlama ýaryşynda oýunlar Beýrutda 3:1, Aşgabatda 1:0 hasabynda tamamlandy. Dünýä çempionaty-2022-niň çäginde Liwanyň paýtagtynda guralan oýunda 2:1 hasabynda ýer eýeleri ýeňişlerini baýram etdiler.
www.turkmenistan.gov.tm