Soňky habarlar

Türkmenistanyň tennis federasiýasynyň wekilleri tennisi ösdürmäge bagyşlanan onlaýn okuwa gatnaşdylar

Türkmenistanyň tennis federasiýasynyň tälimçisi Andreý Dowmatow Halkara tennis federasiýasynyň (ITF) milli hünärmenler üçin guran onlaýn okuwyna gatnaşdy. 
Dört günlük okuwy Günbatar we Merkezi Aziýada tennis ösdürmek taslamasynyň bilermeni Amir Borgeý alyp bardy. Okuwa Siriýanyň, Bahreýniň, Omanyň, Kataryň we Yragyň wekilleri hem gatnaşdylar.
Okuwyň ahyrynda oňa gatnaşyjylary synagdan geçirdiler. Olar synaglary üstünlikli tabşyran halatlarynda degişli şahadatnamalaryň eýesi bolarlar.
www.turkmenistan.gov.tm