Soňky habarlar

 «Altyn asyr» bilen «Ahal» AFK-nyň kubogynda çykyş eder

Türkmenistanyň öňdebaryjy futbol toparlary «Altyn asyr» bilen «Ahal» AFK-nyň kubogy ugrundaky ýaryşyň toparçadaky bäsleşiginde çykyş eder. Türkmenistanyň çempiony «Altyn asyr» «F» toparçada çykyş edip, ýaryşlar Duşenbe şäherinde geçirilýär. Ol ýerde ildeşlerimiz Özbegistandan «Nasaf», Gyrgyzystandan «Alaý», Täjigistandan bolsa «Hujand» bilen güýç synanyşarlar.

Türkmenistanyň wise-çempiony «Ahal» «E» toparçada çykyş edip, ýaryşlar Bişkek şäherinde geçirilýär. Ol ýerde ildeşlerimiz Täjigistannyň «Rawşan»  we Gyrgyzystanyň «Dordoý» toparlary bilen bäsleşerler.

Toparçadaky bäsleşikleriň 2021-nji ýylyň 14-nji maýynda başlanyp, 20-nji maýda tamamlanýandygyny ýatladýarys!

«7/24.tm»