Soňky habarlar

«Kalbymyzda ýaşaýar dolanmadyk gerçekler»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Ýeňiş güni mynasybetli Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň TMÝG-niň Balkan welaýat Geňeşi bilen bilelikde guramagynda Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde tylda zähmet çeken weteranlaryň, harby gullukçylaryň, tälimçileriň, TMÝG-niň Balkan welaýat geňeşiniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçileriniň, talyp ýaşlaryň gatnaşmaklarynda dabaraly maslahat geçirildi.

***

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Ýeňiş güni mynasybetli Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapyndan «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe sport guramasynyň Balkan welaýat bölümi, TMÝG-niň Balkan welaýat geňeşi, Balkan welaýat gümrükhanasy, Balkan welaýat polisiýa müdirligi, Balkan welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi bilen bilelikde «Kalbymyzda ýaşaýar dolanmadyk gerçekler» atly dabaraly çäre geçirildi.

Ýakup AMANOW,

Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň baş hünärmeni.