Soňky habarlar

Türkmenistanly agyr atletikaçylar Aziýa çempionatynda üstünlikli çykyş etdiler

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilen agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty tamamlandy. «Özbegistan» sport toplumynda geçirilen yklym ýaryşy yklymyň iň güýçli agyz atletikaçylaryny özünde jemledi.

Çempionata Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysy hem gatnaşdy. Agram derejeleriniň birnäçesinde gatnaşan türgenlerimiz medallaryň jemi 4-sini gazandylar.

Has takygy, türkmenistanly agyr atletikaçylaryň arasyndan zenanlaryň arasynda 71 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Gülnabat Kadyrowa bilen erkekleriň arasynda 73 kilograma çenli agram derejesinde Maksat Meredow kümüş medala mynasyp boldy. Ýurdumyzyň agyr atletikaçy 81 kilograma çenli agram derejesinde bolsa hem erkekleriň, hem zenanlaryň arasyndaky ýaryşda bürünç medal gazandylar. Olary Rejepbaý Rejebow bilen Aýsoltan Toýçyýewa gazandy. Bu netije biilen ýurdumyzyň ýygyndysy toparlaýyn 10-njy orny eýeledi.

17-nji aprelde başlanan ýaryşlar erkekleriň arasyndaky 49-njy, zenanlaryň arasynda bolsa 30-njy Aziýa çempionatydyr. Yklym ýaryşynda gazanylan netijeler agyr atletikaçylaryň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna täsirini ýetirýär.

Taýýarlan Alyhan PIRGULYÝEW,

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.