Soňky habarlar

Türkmenistanly suwda ýüzüjiler Özbegistanyň açyk çempionatynda 5 günde 5 medal gazandylar

Daşkent şäherinde suwda ýüzmek boýunça XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk berýän saýlama ýaryşyň tapgyry bolan Özbegistanyň açyk çempionaty geçirilýär. Bu ýaryşa 4 döwletden (Owgansytan Yslam Respublikasy, Hindistan Respublikasy, Özbegistan Respublikasy we Türkmenistan) 160-dan gowrak türgen gatnaşýar.

Türkmenistanyň ýygyndysynyň agzalary bu bäsleşikde üstünlikli çykyş edýär. Milli ýygyndymyzyň esasy türgenleriniň biri Merdan Ataýew arkanlygyna ýüzmek boýunça 200 metr aralygy 2 minut 11,10 geçip, 1-nji orna mynasyp boldy. Ol arkanlygyna ýüzmek boýunça 100 metr aralygy 54,91 sekuntda geçip, kümüş medal gazandy.

14 ýaşynda wagty Rio-de-Žaneýroda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistana wekilçilik eden Darýa Semýonowa toplumlaýyn ýüzmek boýunça 200 metr aralygy 2 minut 28,84 sekuntda geçip, 1-nji orny eýeledi. Ol suwda ýüzmegiň brass görnüşinde 100 metr aralyga guralan ýaryşda kümüş medal gazandy (1 minut 17,67).

Ýene bir türgenimiz Musa Žalaýew erkin görnüşde 800 metr aralygy (9 minut 19,15 sekuntda geçip, 3-nji orna mynasyp boldy.

12-nji aprelde badalga alan halkara ýaryşy şu gün – 17-nji aprelde tamamlanýar.

H.Apbaýew.