Soňky habarlar

Paýtagtymyzyň demirgazygynda täze seýilgah döreýär

Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni mynasybetli Türkmenistanda ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek çäresi geçirildi.