Soňky habarlar

Arslanmyrat Amanow janköýerler bilen tanyşdyryldy

Türkmenistan milli ýygyndysynyň kapitany, tejribeli futbolçymyz Arslanmyrat Amanow täze möwsümde «Sogdiýana» toparynyň hataryna geçdi. Ildeşimiz golaýda täze toparynda ilkinji oýnuny geçirip, onda «Sogdiýana» ýeňiş gazandy.

2021-nji ýylyň 13-nji martynda «Sogdiýana» topary täze goşulan oýunçylary resmi ýagdaýda janköýerler bilen tanyşdyryş dabarasyny geçirdi. Toparyň ýolbaşçylary täze gelen bäş oýunçy hakynda janköýerlere giňişleýin tanyşlyk berdiler.

Olaryň 3-si ýerli futbolçy bolup, 2-si, ýagny serbiýaly  Luka Çermel we türkmenistanly Arslanmyrat Amanow ligoner bolup durýar. Ildeşimiz täze toparynda 7-lik belgide çykyş eder.

«Sogdiýanada» çykyş edýän beýleki futbolçylaryň köpüsinden tapawutlylykda Arslanmyrat milli ýygyndyň esasy futbolçysy bolup durýanlygy bilen tapawutlanýar.

Arslanmyrat Amanowyň Özbegistanyň «Almalyk», «Buhara», «Lokomotiw» we AGMK toparlarynda eden üstünlikli çykyşlary bilen giňden tanalýanlygy üçin «Sogdiýananyň» janköýerleri ildeşimizi gyzgyn garşyladylar.

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň sport synçysy.