Soňky habarlar

Badminton boýunça Türkmenistanyň açyk çempionaty

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 6-8-nji dekabr aralygynda badminton boýunça Türkmenistanyň açyk çempionaty geçirildi. Olimpiýa şäherjiginiň Sportuň oýun görnüşleri toplumynyň türgenleşik zalynda geçirilen bu ýaryşa 60-a golaý türgen gatnaşdy.

Çekeleşikli ýaryşyň netijesinde gyzlaryň arasynda ýekelikde Ýana Sarakisýan, oglanlaryň arasynda bolsa Annaçary Nyýazgulyýew I orna mynasyp bolup, ýeňşini baýram etdi.

Jünütleýin geçen ýaryşyň jemi boýunça Ý.Sarakisýan we Rozugül Jumaniýazowa I orna eýe boldy. Oglanlaryň arasynda geçirilen jübütleýin ýaryşda A.Nyýazgulyýew we Nurmuhammet Apow baş baýragy eýeledi.

Ýaryşda baýrakly orna mynasyp bolan türgenlere guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we milli önümlerimiz bolan «Zemin» we «Tolkun» nyşanly telewizorlar gowşuryldy.