Soňky habarlar

Ýeňil atletika boýunça Aşgabat şäheriniň kubogy

Golaýda ýeňil atletika boýunça Aşgabat şäheriniň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Bu barada Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi habar berýär.

Aşgabat şäheriniň kubogy ugrundaky ýaryş “Aşgabat” köpugurly stadionynda guraldy. Ýaryşa erkekler we zenanlar gatnaşyp, olar dürli aralyklara ylgamak, üç aşyr atyp uzynlygyna bökmek, uzynlygyna bökmek, daş iteklemek, naýza zyňmak, ýasmyk zyňmak boýunça bäsleşdiler.

Ýaryşda baýrakly orny eýelemegi başaran türgenlere guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary gowşuryldy.

www.msy.gov.tm