Soňky habarlar

«Altyn asyr» uly hasaply ýeňiş gazandy

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 20-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirilip, onda iň golly duşuşyk «Altyn asyr» bilen «Aşgabat» toparlarynyň arasyndaky oýunda hasaba alyndy.

Paýtagtymyzdaky «Nusaý» stadionynda geçirilen duşuşyk 7:1 hasabynda «Altyn asyryň» peýdasyna tamamlandy.  

«Altyn asyryň» çempionlyk ugrundaky esasy bäsdeşi «Ahal» topary bu tapgyrda garaşylmadyk ýagdaýda utuk ýitirdi. Said Seýidowyň tälim berýän topary «Aşgabat» stadionynda geçirilen duşuşykda «Energetigi» ýeňip bilmedi – 1:1.

Türkmenbaşyda ýerli «Şagadam» bilen «Köpetdagyň» arasyndaky duşuşykda hasap açylmady. Bu toparlaryň 3-nji orun ugrunda ýiti göreş alyp barýandyklaryny bellemek gerek.

Balkanabatda geçirilen duşuşykda «Nebitçi» Mary welaýatynyň «Merwini» 2:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi.

Şeýlelikde, geçirilen oýunlardan soň 49 utuk toplan «Altyn asyr» 1-nji orny eýelemegini dowam edýär. 40 utugy bolan «Ahal» 2-nji orunda barýar. Garşydaşyna garanyňda «Ahalyň» bir duşuşygy az geçirendigini ýatladýarys. 31 utuk toplan «Şagadam» 3-nji orny eýeleýär.

www.tff.com.tm