Soňky habarlar

«Köpetdag» 3-nji aýlawyň ýeňijisi

Türkmenistanyň Naýbaşy futzal ligasynda 21-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi. 3-nji aýlawyň jemleýji 21-nji tapgyrynda «Olimpden» 14:1 hasabynda üstün çykan «Köpetdag» topary 55 utuk bilen 1-nji orny eýeleýär.

«Migrasiýa» bilen «Senagatbankyň» arasyndaky oýunda hasap açylmady.  

Bu tapgyrdan soň «Senagatbank» 40 utuk bilen 2-nji orny eýelesi, 38 utuk toplan «Migrasiýa» 3-nji orna eýelik edýär.

Tapgyryň beýleki duşuşygynda «Deňizçi» «Serhetçiden» (9:3) üstün çykdy.

«Köpetdag» toparynyň oýunçysy Mülkaman Annagulyýew derwezelere girizen 44 goly bilen iň köp top geçiren oýunçylaryň arasynda 1-nji orny eýeleýär.

Naýbaşy futzal ligasynyň dördünji aýlawynyň ilkinji tapgyry (22-nji tapgyr) duşuşyklary 30-njy oktýabrda geçiriler.

www.tff.com.tm