Soňky habarlar

Balkan welaýatynda Spartakiadanyň ýaryşlary

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany»  ýylynda Balkan welaýatynyň orta hünär we başlangyç hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Türkmenistan ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII Spartakiadanyň çäklerinde sportyň kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi.

Ýaryşda baýrakly Balkanabat nebitçilik orta okuw mekdebiniň 2-nji başlangyç hünär mekdebiniň topary  III orna  mynasyp boldy.

Final duşuşykda Balkan welaýat ýörite sungat mekdebiniň toparyny 3:0 hasabynda ýeňen Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň  topary ýeňiji boldy.

Ýaryşda ýeňiji bolan toparlara guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary gowşuryldy.