Soňky habarlar

«Sport» teleýaýlymynda Ýewropa futboly

Türkmenistanly futbol janköýerlerine şu hepdäniň dowamynda Fransiýadan «Liga 1»-iň, Ispaniýanyň «La Ligasynyň», Italiýanyň Seriýa «A»-synyň hem-de Angliýanyň birinji ligasynyň oýunlaryna tomaşa etmäge «Sport» teleýaýlymy arkaly mümkinçilik dörediler.

Türkmenistanyň «Sport» teleýaýlymy arkaly görkezilýän şol oýunlaryň her biriniň janköýerlerde uly gyzyklanma döredýändigini aýtmak gerek. Çünki Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynyň duşuşyklary bütin dünýäde sportsöýüjileriň söýgüsini gazanmagy başardy.