Soňky habarlar

Erkin göreş boýunça açyk birinjilik geçirilýär

Häzirki wagtda paýtagtymyzda erkin göreş boýunça ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 6-njy sport mekdebiniň açyk birinjiligi geçirilýär.

Ýaryş «Galkynyş» sport-sagaldyş toplumynyň  sport zalynda guralýar.

6-njy sport mekdebiniň açyk birinjiligine Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň türgenlerine gatnaşmaga mümkinçilik döredildi. Ýaryşda 2005-nji ýylda doglan türgenler 48 kg., 61 kg.,  65 kg., +75 kg., 2006-2007-nji ýylda doglan türgenler 32kg., 35 kg., 42 kg., 45 kg., 2008-2009-njy ýylda doglan türgenler 28 kg., 35 kg., 38 kg., 42 kg., +60 kg., 2010-2011-nji ýylda doglan türgenler bolsa 20kg., 24 kg., 28 kg. agram derejesinde bäsleşýärler.

Ýaryşda tapawutlanyp baýrakly orna mynasyp bolan türgenlere Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň we 6-njy sport mekdebiniň Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşurylar.

www.msy.gov.tm