Soňky habarlar

 Naýbaşy ligada 8-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi

Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 8-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi.

Bu tapgyryň merkezi duşuşygy «Köpetdag» bilen «Gümrükçi» toparlarynyň arasynda geçirilip, 3:3 hasabynda tamamlandy. Şeýlelikde, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Köpetdag» topary toplan 19 utugy bilen ýaryş tablisasynda birinji orny eýelemegini dowam edýär.

«Senagatbank» bilen «Daýhanbankyň» arasyndaky duşuşyk hem 3:3 hasabynda tamamlandy. «Deňizçini» 3:2 hasabynda ýeňlişe sezewar eden «Migrasiýa» (16 utuk) ikinji orna geçmegi başardy.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň sport toplumynda dowam edýän Naýbaşy liganyň 8-nji tapgyry 19-njy iýunda geçirildi.

 www.tff.com.tm